Isavera – HLR-kurser

Varför behövs HLR?

Med kunskap om HLR kan du rädda livet på din arbetskamrat, familjemedlem eller en främling.

I Sverige får ca 20 personer om dagen ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Det kan hända var som helst. På jobbet, i hemmet, på träningen etc.

Chansen att överleva ett hjärtstopp är upp till tre gånger så stor om HLR påbörjas i tid. Det viktiga är att tiden mellan hjärtstopp och behandling förkortas avsevärt.

Med HLR, och hjälp av en AED-hjärtstartare kan man hålla en drabbad person vid liv tills ambulanspersonal anländer. Eftersom hjärtstartare blir allt vanligare på offentliga platser ökar också kraven på att kunna använda dessa.

Vi upplever att de flesta arbetsplatser idag har rätt utrustning för att starta HLR men att många ändå skulle stå handfallna ifall en olycka skulle ske, på grund av bristande kunskap om hur man använder den. Detta är något vi vill ändra på.

Om du vill bidra till att skapa trygghet för din omgivning: välj då en av våra utbildningar. Vi kan lära er rädda liv. Alla kan lära sig, och det är enkelt.

I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) står det bland annat att:

” Föreskrifterna gäller all verksamhet som omfattas av Arbetsmiljölagen.”

” Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.”

” Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.”

Läs mer